2023-12-01

SGOnline

Bersinar & Informatif

internasional

3 min read

Oleh Jeremy Huang Wijaya 凡敬畏耶和华,遵行他所指示的道而生活的,这人便为有福!当你吃到你的双手时,你会很高兴,这对你来说会很好! Fán jìngwèi yēhéhuá, zūnxíng tāsuǒ zhǐshì de dào ér shēnghuó de, zhè rén biàn wèi...