2022-12-08

SGOnline

Bersinar & Informatif

Jawa Barat

5 min read

Oleh Jeremy Huang Wijaya 生活中不是所有的路都是平坦的,有颠簸的路,有滑的路,有陡峭的路,还有在生活的海洋里,海面并不总是平静的,有生活的大浪,驾驭生活的波澜,站在生命的波涛上,把生命的波涛当作推动生命之舟驶向幸福生活岛的手段,希望,祈求上帝的带领,在生活中依靠上帝 Shēnghuó zhōng bùshì suǒyǒu de lù dōu shì píngtǎn de, yǒu diānbǒ de lù, yǒu...