2024-07-23

SGOnline

Bersinar & Informatif

inflasi

6 min read

Oleh Jeremy Huang Wijaya 经得起风浪的人,才是人生的赢家Jīng dé qǐ fēnglàng de rén, cái shì rénshēng de yíngjiā artinya pemenang kehidupan adalah yang...