2023-09-26

SGOnline

Bersinar & Informatif

3 min read

Oleh: Jeremy Huang Wijaya 来自不同生活背景的人的相遇产生了一种新的文化. Láizì bùtóng shēnghuó bèijǐng de rén de xiāngyù chǎnshēngle yī zhǒng xīn de wénhuà. Artinya...